Jakie korzyści przynoszą ustawienia hellingerowskie?

Dzięki osiągnięciom współczesnej psychologii i socjoterapii możliwe jest rozwiązywanie pozornie beznadziejnych sytuacji w relacjach międzyludzkich. Najważniejsze jest jednak to, by obie strony konfliktu zgodziły się na udział w terapii. Istnieje wiele metod naprawy stosunków interpersonalnych, które opierają się na egzekwowaniu potrzeb i stanów emocjonalnych każdej osoby uczestniczącej w sporze.

Cechy ustawień hellingerowskich?

ustawienia hellingerowskieJedną z nich jest metoda ustawień systemowych Berta Hellingera. Przynosi ona zadowalające efekty w godzeniu małżonków, partnerów i innych członków rodziny. Konstelacje, czyli inaczej ustawienia systemowe to skuteczna współczesna metoda pracy nad relacjami w życiu zawodowym lub osobistym. W tego typu terapii, której twórcą jest Bert Hellinger, najważniejszą rolę odgrywa prowadzący. To on zadaje pytania, których celem jest wyzbywanie się traumy z przeszłości. W rolę osób skonfliktowanych wcielają się poszczególni klienci, biorący udział we wspólnym seansie. Jest to efektywny sposób pracy nad zaburzonymi relacjami, więzami lub uwikłaniami w różnych grupach społecznych. Metoda opiera się na abstrakcyjnych doświadczeniach, wykraczających poza codzienne widzenie spraw. Do głosu dochodzą nieujawnione stany emocjonalne oraz potrzeby.

ustawienia hellingerowskieZapewnia to spektakularne widzenie rzeczywistości, której przed terapią nie było możliwe. Ustawienia hellingerowskie mogą radykalnie zmienić odczucia i emocje zarówno u osób ustawianych jak i u reprezentantów. Ta metoda wykorzystywana jest jako narzędzie do rozwiązywania trudności w zakładach pracy, korporacjach oraz innych społecznościach. Dzięki niej wszystkie osoby uczestniczące w konflikcie lub przeżywające trudności doznają ulgi i spokoju. Dzięki ustawieniom systemowym możliwe jest także odnalezienie wewnętrznej harmonii wtedy, kiedy traci się możliwość kontaktu z daną osobą, np. wskutek jej śmierci lub zniknięcia z życia. Dzięki temu można pogodzić się z osobami z przeszłości, a także wybaczyć tym, którzy w jakiś sposób zawinili, a nie mieli okazji przeprosić. Ustawienia hellingerowskie to obecnie jedna z najpopularniejszych metod terapeutycznych, którą wykorzystuje się do naprawiania relacji pomiędzy małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi oraz innymi członkami rodzin napotykających na wspólny problem.

Od jego złożoności zależy, ilu spotkań będzie wymagała terapia. W niektórych przypadkach potrzebna jest jedna konsultacja, a w innych cały cykl terapeutyczny. Ustawieniami systemowymi Berta Hellingera zajmują się specjaliści w całej Polsce, dlatego znalezienie właściwego ośrodka do podjęcia terapii nie jest trudne.

Zostaw komentarz