rehabilitacja onkologiczna

Do kogo skierowany jest program rehabilitacji onkologicznej?

Nowotwory złośliwe powstają na podłożu genetycznym lub środowiskowym. Najczęściej rak określany jest jako choroba cywilizacyjna, choć czynnik dziedziczny również nie jest bez znaczenia, bowiem tego rodzaju schorzenia występują częściej u osób, które miały już w rodzinie osobę chorą. Bez względu na podłoże nowotworu po zakończonej kuracji onkologicznej najczęściej wymagana jest rehabilitacja, której program ustalany jest dla każdego pacjenta indywidualnie.

Rehabilitacja po chorobie

rehabilitacja onkologicznaTo kompleksowy plan skierowany do osób samodzielnych lub wymagających nieznacznej pomocy w codziennych czynnościach. Pacjenci, którzy przebyli chorobę nowotworową i pozbawieni są oznak jej wznowy, mogą skorzystać z zalecanej rehabilitacji onkologicznej, która ma na celu poprawę stanu ich zdrowia oraz ogólnej wydolności. Innymi osobami, które mogą zdecydować się na tego rodzaju program są pacjenci w trakcie remisji nowotworu, których choroba się nie zaostrza. Ważne jest także, aby nie mieli oni stwierdzonej przewlekłej niewydolności serca lub, w jej przypadku, byli zdolni do samodzielnego wykonywania codziennych czynności. Indywidualny program, stworzony dla każdego pacjenta osobno, jest oparty o wyniki badań wydolności fizycznej.

rehabilitacja onkologicznaOsoba, która poddaje się leczeniu jest poddawana próbie wysiłkowej oraz testowi IPN, czyli sprawdzaniu metabolizmu tlenowego. Wszystko odbywa się pod nadzorem fizjoterapeuty i lekarza, którzy o prawidłowy przebieg badań i ustalają plan kuracji. Zalecana rehabilitacja onkologiczna jest skierowana do osób, które – osłabione po przebyciu leczenia choroby nowotworowej – mogą wykonywać ćwiczenia fizyczne, których poziom trudności jest ustalany względem możliwości pacjenta. Program ma na celu zwiększenie aktywności osoby leczonej, dzięki czemu również będzie ona mniej odczuwała ból. Plan zalecanej rehabilitacji onkologicznej jest więc skierowany do pacjentów, którzy chcą w istotny sposób poprawić warunki życia pod okiem lekarzy specjalistów i stałym nadzorem fizjoterapeutów. Osoby, które przebyły chorobę nowotworową powinny zostać skierowane na zalecaną rehabilitację onkologiczną. Dotyczy to również pacjentów w trakcie remisji, jednak tylko pod pewnymi warunkami.

Przebieg choroby nie może się u takich osób zaostrzać. Każdy program jest ustalany indywidualnie przez lekarzy specjalistów i fizjoterapeutów – w zależności od wydolności fizycznej pacjenta. Zwiększenie aktywności fizycznej osoby leczonej pozwala również zredukować ból. Dzięki temu rekonwalescent po zakończonej rehabilitacji onkologicznej jest osobą w pełni wydolną i dużo zdrowszą.

Zostaw komentarz